Top

Onze zorgverlening

Wij zorgen goed voor onze cliënten. Al onze medewerkers dienen volgens de, in de zorg geldende, normen en waarden te functioneren. Bij ons staat de cliënt centraal en zo kan er cliëntgericht worden gewerkt.

De zorg die geboden wordt door Stichting The Horse Valley wordt per individu door de WMO,CIZ of door het zorg en veiligheidshuis Venlo geïndiceerd. Stichting The Horse Valley stemt hier haar zorg op af, ten aller tijden in overleg met de cliënt zelf, ouders en/ of keten-partners die betrokken zijn. Dit vanuit het multidisciplinair werken waarin alle betrokken partijen hun eigen aandeel hebben en verantwoordelijkheid blijven houden. Gecentraliseerd vanuit een locatie. Tevens bieden we ondersteuning met het aanvragen of verlengen van een indicatie. Stichting The Horse Valley financiert haar zorg vanuit ZIN (zorg in natura) en soms vanuit een PGB (persoonsgebonden budget).

 • Begeleiding in groepsverband
 • Woonzorg
 • Ambulante zorg

De begeleiding in groepsverband wordt gegeven van maandag tot en met vrijdag. Er zijn allerlei soorten werkzaamheden zoals het verzorgen van onze dieren, onderhouden van het park, bouwwerkzaamheden, bos onderhoud en nog veel meer…

Zowel jongeren als volwassenen vinden bij ons een zeer doelgerichte zorg waar structuur, regelmaat en rust geboden worden.

Er wordt niet gekeken naar de onmogelijkheden maar juist naar de mogelijkheden en behoefte van elke cliënt individueel. Dit wordt ook wel “zorg op maat” genoemd. Het doel hiervan is de cliënt te motiveren en te voorzien van een juist dag- en nachtritme. Iets waar cliënten met een licht verstandelijke beperking en- of psychiatrische problematiek problemen mee hebben.

Wij werken in kleine groepen zodat iedereen voldoende aandacht en ruimte heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Natuurlijk is er ook de ruimte om begeleiding individueel te vragen als daar behoefte aan is.

Wij bieden u hulp bij het begeleid wonen. Binnen Stichting The Horse Valley geven wij cliënten een totaal pakket aan zorg, laagdrempelig en kwalitatief hoogstaand. Deze begeleiding is gericht op de ondersteuning bij het dagelijks leven en de persoonlijke verzorging. Door een ziekte of beperking heeft men deze hulp nodig. Welke hulp gegeven wordt hangt samen met het type beperking zoals:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Psychiatrische problematiek
 • Lichamelijk problematiek

De begeleider helpt u met bijvoorbeeld:

 • Het aanbrengen van structuur in het huishouden en het op orde houden hiervan.
 • Het ordenen en bijhouden van uw administratie.
 • Het omgaan met geldzaken en het oefenen van budgetteren. Stichting The Horse Valley
  beheert uw geld niet, maar kan u wel doorverwijzen naar organisaties die dit wel voor u kunnen doen.
 • Het brengen van structuur in uw dagelijkse bezigheden.
 • Het oefenen bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten.
 • Het oefenen van sociale vaardigheden.
 • Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.
 • Het oefenen van moeilijke gesprekken. Bij moeilijke gesprekken kunt u bijvoorbeeld denken aan gesprekken met uw gemeente, dokter, woningbouwvereniging of school.
 • Het helpen zoeken naar een passende dagbesteding en / of het toewerken naar passend werk.

Het uitgangspunt in de begeleiding is dat u leeft en woont volgens uw eigen wensen en mogelijkheden in een vertrouwde omgeving. Dit alles noemen wij: “regie op je eigen leven”.
Wij kunnen u indien nodig een woonruimte ter beschikking stellen. Deze woonruimte wordt gedeeld met meerdere mensen maar biedt genoeg ruimte voor een eigen persoonlijke plek. Dit alles noemen wij een kleine woonvorm. De begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van een ieder individueel met een dekking van 24 uur, 7 dagen in de week.

Het is afhankelijk van u w indicatie welke woonvorm en begeleiding wij u kunnen bieden. In het indicatiebesluit staat voor welke zorgzwaarte u in aanmerking komt.

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling verleend wordt, ook wel “extramurale zorg” genoemd. Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, wonen veelal zelfstandig maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig. Deze begeleiding is gericht op de ondersteuning bij het dagelijkse leven en de persoonlijke verzorging.

Bij ambulante zorg kunnen gespecialiseerde ketenpartners ingezet worden afhankelijk van de zorgvraag.

 • Begeleiding in groepsverband
 • Woonzorg
 • Ambulante zorg

De begeleiding in groepsverband wordt gegeven van maandag tot en met vrijdag. Er zijn allerlei soorten werkzaamheden zoals het verzorgen van onze dieren, onderhouden van het park, bouwwerkzaamheden, bos onderhoud en nog veel meer…

Zowel jongeren als volwassenen vinden bij ons een zeer doelgerichte zorg waar structuur, regelmaat en rust geboden worden.

Er wordt niet gekeken naar de onmogelijkheden maar juist naar de mogelijkheden en behoefte van elke cliënt individueel. Dit wordt ook wel “zorg op maat” genoemd. Het doel hiervan is de cliënt te motiveren en te voorzien van een juist dag- en nachtritme. Iets waar cliënten met een licht verstandelijke beperking en- of psychiatrische problematiek problemen mee hebben.

Wij werken in kleine groepen zodat iedereen voldoende aandacht en ruimte heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Natuurlijk is er ook de ruimte om begeleiding individueel te vragen als daar behoefte aan is.

Wij bieden u hulp bij het begeleid wonen. Binnen Stichting The Horse Valley geven wij cliënten een totaal pakket aan zorg, laagdrempelig en kwalitatief hoogstaand. Deze begeleiding is gericht op de ondersteuning bij het dagelijks leven en de persoonlijke verzorging. Door een ziekte of beperking heeft men deze hulp nodig. Welke hulp gegeven wordt hangt samen met het type beperking zoals:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Psychiatrische problematiek
 • Lichamelijk problematiek

De begeleider helpt u met bijvoorbeeld:

 • Het aanbrengen van structuur in het huishouden en het op orde houden hiervan.
 • Het ordenen en bijhouden van uw administratie.
 • Het omgaan met geldzaken en het oefenen van budgetteren. Stichting The Horse Valley
  beheert uw geld niet, maar kan u wel doorverwijzen naar organisaties die dit wel voor u kunnen doen.
 • Het brengen van structuur in uw dagelijkse bezigheden.
 • Het oefenen bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten.
 • Het oefenen van sociale vaardigheden.
 • Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk.
 • Het oefenen van moeilijke gesprekken. Bij moeilijke gesprekken kunt u bijvoorbeeld denken aan gesprekken met uw gemeente, dokter, woningbouwvereniging of school.
 • Het helpen zoeken naar een passende dagbesteding en / of het toewerken naar passend werk.

Het uitgangspunt in de begeleiding is dat u leeft en woont volgens uw eigen wensen en mogelijkheden in een vertrouwde omgeving. Dit alles noemen wij: “regie op je eigen leven”.
Wij kunnen u indien nodig een woonruimte ter beschikking stellen. Deze woonruimte wordt gedeeld met meerdere mensen maar biedt genoeg ruimte voor een eigen persoonlijke plek. Dit alles noemen wij een kleine woonvorm. Ook is er de mogelijkheid een eigen appartement te bewonen. De begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van een ieder individueel met een dekking van 24 uur, 7 dagen in de week.

Het is afhankelijk van uw indicatie welke woonvorm en begeleiding wij u kunnen bieden. In het indicatiebesluit staat voor welke zorgzwaarte u in aanmerking komt.

Onder ambulante zorg verstaan we de zorg die niet in een instelling verleend wordt, ook wel “extramurale zorg” genoemd. Mensen die van deze zorg gebruik maken worden niet opgenomen, wonen veelal zelfstandig maar hebben wel op een bepaalde manier zorg nodig. Deze begeleiding is gericht op de ondersteuning bij het dagelijkse leven en de persoonlijke verzorging.

Bij ambulante zorg kunnen gespecialiseerde ketenpartners ingezet worden afhankelijk van de zorgvraag.

Kennismaken

Meer weten over The Horse Valley in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Kennismaken

Meer weten over The Horse Valley in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.