Top
Stichting The Horse Valley
als anders gewoon is

Welkom bij Stichting The Horse Valley Woonzorg & Begeleiding

Ons team bestaat uit medewerkers die allen een niveau-4 of hoger hebben. Iedereen is in het bezit van een BHV-reanimatie diploma. Tevens hebben wij een netwerk van keten-partners om ons heen staan. Hierbij kan gedacht worden aan: psychiater, therapeuten, ondersteuning dagbesteding, budgetbeheer etc. Keten-partners die ingezet kunnen worden naar gelang de zorgvraag. Dit om de zorg op maat te garanderen. Hierdoor waarborgt Stichting The Horse Valley de kwaliteit van zorg.

Expertise op de werkvloer is van essentieel belang, vandaar dat bij Stichting The Horse Valley een sociaal psychiatrisch verpleegkundige op de werkvloer staat. Dit omdat het werken vanuit de nabijheid passend is in onze visie vanuit het totaal concept kleinschalige zorg.

Onze zorgverlening

Wij zorgen goed voor onze cliënten. Al onze medewerkers dienen volgens de, in de zorg geldende, normen en waarden te functioneren. Bij ons staat de cliënt centraal en zo kan er cliëntgericht worden gewerkt.

De zorg die geboden wordt door Stichting The Horse Valley, wordt per individu , door de WMO of het Zorg en Veiligheidshuis Venlo geïndiceerd. Stichting The Horse Valley stemt hier haar zorg op af, ten aller tijden in overleg met de cliënt zelf, ouders en/ of keten-partners die betrokken zijn. Dit vanuit het multidisciplinair werken waarin alle betrokken partijen hun eigen aandeel hebben en verantwoordelijkheid blijven houden. Gecentraliseerd vanuit een locatie. Tevens bieden we ondersteuning met het aanvragen of verlengen van een indicatie. Stichting The Horse Valley financiert haar zorg vanuit ZIN (zorg in natura) en soms vanuit een PGB (persoonsgebonden budget).

Kennismaken

Meer weten over The Horse Valley in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Kennismaken

Meer weten over The Horse Valley in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.