Top

Over ons

In 2006 is The Horse Valley opgericht en in 2013 over gegaan in Stichting The Horse Valley.

Door de jaren heen is onze expertise veranderd en richten we ons met name op mensen met een zogenaamde dubbeldiagnostiek. Echter willen we niet werken vanuit de diagnostiek, maar rekening houden met ieders diagnostiek. Onze focus ligt met name op het gezonde stuk van een ieder. Binnen een duidelijk en helder kader wordt de zorg vorm gegeven, waarbinnen men zich veilig en vertrouwd kan voelen. De focus ligt hierbij op het vooruit, in plaats van het terug kijken. Het creëren van een leeromgeving waarin zorg doelen per individu worden vast gesteld. Voor de een zal dit een terugkeer betekenen richting de maatschappij, terwijl voor een ander het “stabiliseren van..” het maximaal haalbare zal zijn.

Mensen met een licht verstandelijke beperking en / of psychiatrische problematiek worden binnen de huidige maatschappij vaak gezien als moeilijk. Ze doen maar raar en worden als vervelend ervaren. Tot op de dag van vandaag komen cliënten vaak terecht in grote instellingen, waarbinnen cliënten moeten knokken om gehoord te worden en moeten knokken om hun plaatsje te veroveren. Binnen de visie van Stichting The Horse Valley is elke cliënt een mens met eigen ideeën en behoeften, die de ruimte krijgen hun eigen leven vorm en inhoud te geven.

Binnen Stichting The Horse Valley proberen we dan ook deze ideeën en behoeften per individu waar te maken om zodoende eenieder van ons, een zo menswaardig bestaan te kunnen geven. Een streven dat vorm wordt gegeven vanuit een totaal concept aan zorg binnen een kleinschalige setting met de juiste begeleiding en ondersteuning.

Cliënten met een psychiatrische problematiek worden vanuit Stichting The Horse Valley begeleid door een professioneel team. Die gebruik maken van hun eigen deskundigheid en ervaring. Verder is er veel aandacht voor deskundigheidsbevordering d.m.v. scholing. Dit om ook hier de kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven garanderen.

Cliënten worden individueel begeleid om zo doende veranderingen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. Dit om hier zo adequaat mogelijk op te kunnen reageren. Bij het niet zelfstandig kunnen oplossen van bijvoorbeeld crisissituaties maken we gebruik van ons netwerk.

Binnen een reguliere zorg is men vaak gebonden aan regels en afspraken, waardoor de creativiteit en flexibiliteit verloren gaat. Doordat Stichting The Horse Valley werkt vanuit een klein concept zijn we in staat snel te reageren op veranderingen en aanpassingen.

Cliënten zijn gebaat bij kleinschaligheid omdat ze niet hoeven te vechten voor hun aandacht. Doordat er sprake is van mindere bureaucratie kun je werken vanuit de nabijheid, wat een positief effect heeft op de cliënt.

Positiviteit

Ons team bestaat uit een groep ervaren professionals die naast professionaliteit allemaal een gemeenschappelijk kenmerk met zich meedragen, namelijk: Positiviteit.
De positiviteit van onze begeleiders geeft hoop, motiveert, stimuleert en is aanstekelijk!

Team Stichting The Horse Valley

Contactpersonen

Contactpersonen

Roel Stinges
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

BIG: 59027888330

Shannen Aarts
Begeleidster niveau 5/6
Roel Stinges
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

BIG: 59027888330

Shannen Aarts
Begeleidster niveau 5/6
Sandra Aarts
Directie
  • +31 (0)6 42 20 98 70
  • sandra.aarts @thehorsevalley.nl
Roel Stinges
Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
  • +31 (0)6 43 93 14 90
  • roel.stinges@thehorsevalley.nl
  • BIG: 59027888330
Shannen Aarts
Begeleidster niveau 5/6
  • +31 (0)6 23 66 76 06
  • shannen.aarts@thehorsevalley.nl

Kennismaken

Meer weten over The Horse Valley in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.

Kennismaken

Meer weten over The Horse Valley in het algemeen of benieuwd wat wij concreet voor jou, iemand in jouw omgeving of praktijk kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op, dan maken we persoonlijk kennis.